Høring

Høring

Fornyet høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi og Lov om elforsyning (Afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg, m.v.)

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning
Lovforslaget har været i høring i perioden den 17. november til den 15. december 2017. Der indkom 25 høringssvar i forbindelse med høringen. 

Lovforslaget er en udmøntning af Stemmeaftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti), og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019. 

På baggrund af indkomne høringssvar, er der truffet beslutning om at ændre i Stemmeaftalen, herunder ændringer i hhv. særordningen for forsøgsvindmøller, der kommer til at omfatte forsøgsvindmøller på de nationale testcentre for store vindmøller, og overgangsordningen for landvindmøller, der reduceres til at omfatte 37 MW. 

Derudover foreslås der indført en særordning for forsøgsvindmøller, der omfatter forsøgsvindmøller uden for testcentrene samt en særordning for mindre landvindmølleprojekter.  

De forventede støtteudgifter til forsøgsmøller, der opstilles uden for testcentrene, og særordningen for mindre landvindmølleprojekter fratrækkes det samlede udbudsbudget, som dermed nedjusteres til sammenlagt 813 mio. kr.

Da de foreslåede ændringer ikke var en del af den oprindelige høring, foretages nu en fornyet høring for så vidt angår de foreslåede ændringer. 

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
26-02-2018
26-04-2018
01-07-2018
2017/2018
Katrine Pilmark Elkjær
kfe@ens.dk
21-02-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Ekstern Høringsliste 210,041 kB
Høringsbrev 115,769 kB
Udkast til lovforslag 692,392 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 177 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,989 MB