Høring

Høring

Bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs

Udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs har baggrund i lov om ændring af færdselsloven (L 28), som transport-, bygnings- og boligministeren den 4. oktober 2017 fremsatte i Folketin-get (bemyndigelse til at fastsætte regler om små motoriserede køretø-jer). Lov om ændring af færdselsloven (lov nr. 1559 af den 19. decem-ber 2017) trådte i kraft den 1. januar 2018.

Den nye bekendtgørelse vil indeholde bestemmelser om: Side 2 (4)

 •  Anvendelsesområde

 •      Alderskrav

 •  Regler for anvendelse

 •  Lygteføring

 •  Tilkobling

 •  Sikkerhedsudstyr

 •  Spirituskørsel og kørsel under bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.m.

 •  Udtagelse og undersøgelse af speed pedelecs

 •  Erstatning og forsikring

 •  Straf og ikrafttræden
Bekendtgørelser
Trafik og transport
08-03-2018
08-05-2018
15-04-2018
2017/2018
13-02-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 125,626 kB
Høringsliste 92,789 kB
Udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for speed pedelecs 12,692 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 206,951 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,339 MB