Høring

Høring

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier

Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier, jf. § 15.75.15.80 på finansloven for finansåret 2018. Ansøgningspuljens formål er at støtte netværksskabende aktiviteter for anbragte børn og plejefamilier, så anbragte børn kan dele deres tanker og oplevelser med andre børn i samme situation, og plejefamilierne får et netværk at vende særlige udfordringer, som opgaven som plejefamilie kan være kendetegnet ved, med.Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Social og omsorg
12-03-2018
12-05-2018
13-04-2018
2017/2018
12-02-2018