Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel (tilladelsesordning for varebiler)

Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel (tilladelsesordning for varebiler)
Med lovforslaget indføres en tilladelsesordning for godskørsel for fremmed regning i varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg, som fragter gods, der vejer mere end 11 kg pr. stykgods (kolli).

Lovforslaget udmønter beslutningsforslag nr. B 165 (2015/16), der den 31. marts 2016 blev vedtaget af et flertal uden om regeringen bestående af partierne S, DF, EL, ALT og SF. Partierne er efterfølgende blevet enige om den konkrete model for en tilladelsesordning, der med dette lovforslag indarbejdes i godskørselsloven. 
Lovforslag
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Trafik og transport
09-03-2018
09-05-2018
01-07-2018
Det foreslås, at transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om tidspunktet for tilladelseskravets ikrafttræden.
2017/2018
Morten Lorentzen
mlo@trm.dk
12-02-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 117,101 kB
Høringsliste 137,783 kB
Udkast til lovforslag 257,638 kB