Høring

Høring

Høring af udkast til Danmarks nationale skovprogram

Høring af udkast til Danmarks nationale skovprogram

Miljøstyrelsen har sendt udkast til Danmarks nationale skovprogram i høring.

Det nye skovprogram vil afløse skovprogrammet fra 2002 og har til formål at udstikke en kurs for en bæredygtig skovforvaltning, der understøtter skovenes mange vigtige funktioner og sikrer god balance mellem skovenes benyttelse og skovenes beskyttelse.

Skovprogrammet indeholder en overordnet vision for Danmarks skove og dækker i tråd med internationale anbefalinger seks overordnede temaer. For hvert tema er der udstukket et eller flere langsigtede strategiske pejlemærker, og for hvert af disse er der knyttet aktuelle konkrete handlinger, som alle finansieres indenfor eksisterende økonomiske rammer.

Yderligere materiale om skovprogrammet ligger på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://mst.dk/erhverv/skovbrug/lovgivning/nationalt-skovprogram/

Bemærkninger til høringen bedes sendt til mst@mst.dk og i emnefeltet mærket "Skovprogram 2018" senest fredag den 6. april 2018.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Miljøstyrelsen på 72 54 40 00; til Pernille Karlog på pka@mst.dk, Christian Lundmark Jensen clj@mst.dk eller til Mette Rask Jensen på merje@mst.dk


Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen efter høringsfristens udløb.

Andet materiale
Miljøstyrelsen
Erhverv
06-04-2018
15-08-2018
2017/2018
09-02-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 36,063 kB
Udkast til Skovprogram 2018 4,077 MB
Faktaark Skovprogram 33,070 kB
Høringsbrev 89,807 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 301,741 kB
Høringssvar
Høringssvar 38,674 MB