Høring

Høring

Høring af ny bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Affald til jord bekendtgørelsen)

Tidligere kendt under populærtitlen slambekendtgørelsen.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
02-03-2018
02-05-2018
01-08-2018
2017/2018
Linda Bagge og Anne Gry Lund
aglun@mst.dk
05-02-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 47,938 kB
Bilag til høringsbrev 63,594 kB
Høringsliste 48,083 kB
Udkast til bekendtgørelse med vis ændringer 664,070 kB
Udkast til bekendtgørelse uden vis ændringer 125,177 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 303,273 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,076 MB