Høring

Høring

Høring af ny bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Affald til jord bekendtgørelsen)

Tidligere kendt under populærtitlen slambekendtgørelsen.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
02-03-2018
02-05-2018
01-08-2018
2017/2018
Linda Bagge og Anne Gry Lund
aglun@mst.dk
05-02-2018