Høring

Høring

Høringsudkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) og til Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18)

Høringsudkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) og til Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18)

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen sender på vegne af udvalget til revision af AB-systemet (AB-udvalget) følgende dokumenter i høring:

  • Høringsudkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)

  • Høringsudkast til Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18)

Til orientering vedlægges endvidere notat om udvalgets overordnede overvejelser (bilag 3) og notat om udvalgets arbejde (bilag 4). Der henvises til bilag 4 for en nærmere beskrivelse af udvalgets kommissorium, nedsættelse, sammensætning, arbejde og udvalgets videre arbejde.

Endvidere vedlægges paragrafnøgler for AB 92 – AB 18 (bilag 5) og ABR 89 – ABR 18 (bilag 6).

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for AB-udvalget.

Kontakt:

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, AB-udvalgets sekretariat, ab-udvalget@tbst.dk eller specialkonsulent Sofie Grubb Turley på tlf. 41 78 05 26.

Høringsfrist:

12. marts 2018

Andet materiale
Ejendomme og byggeri
12-03-2018
13-05-2018
2017/2018
Sofie Grubb Turley
ab-udvalget@tbst.dk
02-02-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 88,178 kB
Bilag 1 - Høringsudkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) 355,937 kB
Bilag 2 - Høringsudkast til Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) 269,386 kB
Bilag 3 - Notat om udvalgets overordnede overvejelser 159,993 kB
Bilag 4 - Notat om udvalgets arbejde 127,268 kB
Bilag 5 - Paragrafnøgle AB 92 - AB 18 102,209 kB
Bilag 6 - Paragrafnøgle ABR 89 - ABR 18 81,392 kB
Høringsnotat
Oversigt over samtlige høringssvar 31,115 kB
Høringssvar
Høringssvar nr. 1 118,709 kB
Høringssvar nr. 2 98,681 kB
Høringssvar nr. 3 39,336 kB
Høringssvar nr. 4 191,242 kB
Høringssvar nr. 5 86,060 kB
Høringssvar nr. 6 378,946 kB
Høringssvar nr. 7 197,398 kB
Høringssvar nr. 8 155,165 kB
Høringssvar nr. 9 77,033 kB
Høringssvar nr. 10 86,983 kB
Høringssvar nr. 11 296,884 kB
Høringssvar nr. 12 176,870 kB
Høringssvar nr. 13 189,197 kB
Høringssvar nr. 14 182,427 kB
Høringssvar nr. 15 165,854 kB
Høringssvar nr. 16 218,527 kB
Høringssvar nr. 17 211,512 kB
Høringssvar nr. 18 311,390 kB
Høringssvar nr. 19 238,717 kB
Høringssvar nr. 20 197,377 kB
Høringssvar nr. 21 132,204 kB
Høringssvar nr. 22 18,663 kB
Høringssvar nr. 23 279,936 kB
Høringssvar nr. 24 329,743 kB
Høringssvar nr. 25 479,269 kB
Høringssvar nr. 26 199,639 kB
Høringssvar nr. 27 21,749 kB
Høringssvar nr. 28 304,667 kB
Høringssvar nr. 29 242,549 kB
Høringssvar nr. 30 43,244 kB
Høringssvar nr. 31 762,062 kB
Høringssvar nr. 32 1,027 MB
Høringssvar nr. 33 402,837 kB
Høringssvar nr. 34 75,105 kB
Høringssvar nr. 35 70,100 kB
Høringssvar nr. 36 17,620 MB
Høringssvar nr. 37 184,468 kB
Høringssvar nr. 38 165,063 kB
Høringssvar nr. 39 2,537 MB
Høringssvar nr. 40 266,150 kB
Høringssvar nr. 41 396,177 kB
Høringssvar nr. 42 160,911 kB
Høringssvar nr. 43 172,415 kB
Høringssvar nr. 44 97,176 kB