Høring

Høring

Høringsudkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) og til Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18)

Høringsudkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18) og til Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18)

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen sender på vegne af udvalget til revision af AB-systemet (AB-udvalget) følgende dokumenter i høring:

  • Høringsudkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)

  • Høringsudkast til Almindelige Betingelser for rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18)

Til orientering vedlægges endvidere notat om udvalgets overordnede overvejelser (bilag 3) og notat om udvalgets arbejde (bilag 4). Der henvises til bilag 4 for en nærmere beskrivelse af udvalgets kommissorium, nedsættelse, sammensætning, arbejde og udvalgets videre arbejde.

Endvidere vedlægges paragrafnøgler for AB 92 – AB 18 (bilag 5) og ABR 89 – ABR 18 (bilag 6).

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for AB-udvalget.

Kontakt:

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, AB-udvalgets sekretariat, ab-udvalget@tbst.dk eller fuldmægtig Sofie Grubb Turley på tlf. 41 78 05 26 eller fuldmægtig Kresten Nybo Gørtz på tlf. 41 78 05 26.

Høringsfrist:

12. marts 2018

Andet materiale
Ejendomme og byggeri
12-03-2018
13-05-2018
2017/2018
Sofie Grubb Turley
ab-udvalget@tbst.dk
02-02-2018