Høring

Høring

National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser

National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser
Sundhedsstyrelsen har sendt en opdatering af den nationale kliniske retningslinje for behandling af hjernemetastaser i høring.

Hjernemetastaser er en hyppig komplikation til kræft og er forbundet med væsentlig øget dødelighed for patienten. Retningslinjen har fokus på, hvilke onkologiske og neurokirurgiske behandlinger der er aktuelle for patientgrupperne, samt hvilke patientspecifikke faktorer der skal afgøre behandlingsvalget Baggrunden for opdatering af den nationale kliniske retningslinje for behandling af hjernemetastaser er, at lokalbehandling (stereotaktisk strålebehandling) har fået mere plads i behandlingen af hjernemetastaser siden 2014 samt, at arbejdsgruppen vurderede, at der var kommet ny forskningsbaseret viden generelt på dette område.

Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger til behandling af patienter med hjernemetastaser.

Retningslinjen er i høring frem til den 16. februar 2018.
Lovforslag
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
16-02-2018
16-04-2018
23-04-2018
2017/2018
Maria Herlev Ahrenfeldt
maha@sst.dk
23-04-2018