Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret

Etableringen af et nationalt sygehusmedicinregister blev aftalt mellem regeringen og danske regioner i økonomiaftalen for 2017.

 

Bekendtgørelsen om indberetning af oplysninger med tilhørende vejledning udgør hjemmelsgrundlaget for etablering af sygehusmedicinregisteret.

 

. Yderligere information om høringen kan findes i høringsbrevet.
Bekendtgørelser
Sundhed
22-02-2018
22-04-2018
2018/2019
24-01-2018