Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)

Baggrunden for lovforslaget er regeringens og Dansk Folkepartis aftale om finansloven for 2018. I aftalen er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at indføre et gebyr for fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsenet for personer, der har været bosat i Danmark i mere end 3 år. Derudover er det aftalt at indføre egenbetaling for personer, der fravælger den tolk, som sundhedsvæsenet tilbyder.
Lovforslag
Sundhed
09-02-2018
09-04-2018
01-07-2018
2017/2018
12-01-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 74,325 kB
Høringsliste 62,197 kB
Lovforslag 243,953 kB
Høringssvar
Høringssvar - lovforslag 4,279 MB