Høring

Høring

Høring over ændring af tungmetalbekendtgørelsen

Høring af forslag til ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer

Direktivet forbyder at anvende 4 tungmetaller - bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom - i materialer eller komponenter, der benyttes i køretøjer, der markedsføres efter 1. juli 2003. Direktivets bilag II indeholder en liste med materialer og komponenter, der undtages fra forbuddet, da en vurdering af den tekniske og videnskabelige udvikling har vist, at anvendelse af disse tungmetaller i disse komponenter er uundgåelig.

Bekendtgørelsen har til formål at implementere ændringer af direktivet, som vedrører ændringer af undtagelser fra forbuddet af anvendelse af bly i materialer og komponenter, der benyttes i køretøjer. Forslagets ændringer indebærer, at der indsættes to nye punkter, og de to undtagelser, der skulle revideres i 2015, besvares med en ny dato for revision.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
05-03-2018
05-05-2018
06-06-2018
2017/2018
Bianka Koptelova Justesen
bikop@mst.dk
03-01-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 213,318 kB
Høringsliste 219,251 kB
Udkast til bekendtgørelse 279,019 kB