Høring

Høring

Høring over udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper

Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper

Høring over udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper

Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper i ekstern høring.

Vejledningen er opdateret som følge af vedtagelse af L 206 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller chikanerende adfærd).

Derudover er der foretaget enkelte andre opdateringer og præciseringer i form af henvisninger til love og bekendtgørelser m.v., lige som der vil blive udarbejdet en opdateret indholdsfortegnelse til vejledningen forud for offentliggørelsen.

Børne- og Socialministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger senest fredag den 19. januar 2018 kl. 10.00. Bemærkninger bedes sendt til caw@sm.dk og sm@sm.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent, Charlotte Hou Avnsted-Vilman, Kontor for Udsatte Voksne og Civilsamfund, på telefon 41 85 10 86.

Vejledning
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
19-01-2018
19-03-2018
2017/2018
Charlotte Avnsted-Vilman
caw@sm.dk
22-12-2017