Høring

Høring

Høring over udkast til vejledning om botilbud m.v. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

vejledning om botilbud m.v. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til vejledning om botilbud m.v. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven i ekstern høring.

 

Vejledningen opdateres som led i udmøntningen af den politiske aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser. Udover en generel opdatering af vejledningen med gældende ret, er der i kapitel 9 og 10 tilføjet tekst om egenbetalingen i botilbud efter servicelovens §§ 109 og 110, jf. bekendtgørelse nr. 1244 af 13. november 2017 om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110. Derudover er det i kapitel 8 præciseret, at domfældte borgere, der har domstype 2, først skal placeres på en åben afdeling, hvorefter der er mulighed for overførsel til en sikret afdeling. Endeligt har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet tilføjet to nye kapitler til vejledningen (kapitel 12 A om startboliger til unge og kapitel 12 B om inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer).

 

Børne- og Socialministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger senest fredag den 19. januar 2018 kl. 10.00. Bemærkninger bedes sendt til lbpo@sm.dk, caw@sm.dk og sm@sm.dk.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Laura Brogaard Poulsen, Kontor for Handicap, på telefon 31 22 81 44 eller til specialkonsulent Charlotte Hou Avnsted-Vilman, Kontor for Udsatte Voksne, på telefon 41 85 10 86.

Vejledning
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
19-01-2018
19-03-2018
2017/2018
Laura Brogaard Poulsen
lbpo@sm.dk
21-12-2017