Høring

Høring

L 174 - Forslag til lov om ændring af kildeskattelo-ven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og ting-lysningsafgiftsloven (Bedre vilkår for tildeling af medar-bejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaf-felse af registreringsafgiften for visse handelsskibe, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.)

L 174 - Forslag til lov om ændring af kildeskattelo-ven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og ting-lysningsafgiftsloven (Bedre vilkår for tildeling af medar-bejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaf-felse af registreringsafgiften for visse handelsskibe, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.)
L 174 - Forslag til lov om ændring af kildeskattelo-ven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og ting-lysningsafgiftsloven (Bedre vilkår for tildeling af medar-bejderaktier, udvidelse af DIS-ordningen med søfolk, der arbejder om bord på en række specialskibe, afskaf-felse af registreringsafgiften for visse handelsskibe, ændret forrentning ved opkrævning af personers skat m.v.)

 

Lovforslag
Skatteministeriet
Skatter og afgifter
18-01-2018
18-03-2018
2017/2018
21-12-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 455,739 kB
Høringsbrev 161,860 kB
Høringsliste 61,438 kB
Resumé 44,805 kB
Høringsnotat
Høringsskema 348,177 kB
Høringssvar
Samlede høringssvar 1,784 MB