Høring

Høring

Lovforslag om ændring af lov om kystbeskyttelse m. fl. (Ny kompetencefordeling og forenkling af sagsbehandling i forbindelse med kystbeskyttelse mv.

Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og en række andre love (Ny kompetencefordeling og forenkling af sagsbehandling i forbindelse med kystbeskyttelse mv.)
Lovforslaget udmønter bl.a. en del af regeringens aftale af 1. juni 2007 med KL om kommunernes økonomi for 2018 og har som hovedformål at understøtte kommuner og grundejere i etablering af omkostningseffektiv og helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion. For at imødekomme dette, foreslås det, at beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg samles hos kommunerne, og at sagsprocessen forenkles ved, at en række nødvendige dispensationer og tilladelser efter anden lovgivning inkluderes i en samlet kystbeskyttelsestilladelse.
Lovforslag
Kystdirektoratet
Natur og klima
17-01-2018
17-03-2018
2017/2018
21-12-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast lovforslag 905,396 kB
Høringsbrev 45,522 kB
Høringsliste 62,807 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 129,104 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,581 MB