Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner, jf. § 15.25.21.10. på finansloven for finansåret 2018. Ansøgningspuljens har til formål at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger, som kan arbejde systematisk og vidensbaseret med pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.


Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Social og omsorg
24-01-2018
24-03-2018
23-02-2018
2017/2018
21-12-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 35,665 kB
Høringsliste 304,479 kB
Høringsbrev 24,129 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 367,423 kB