Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter hjemviste sager, indførelse af pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og indførelse af pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen)

Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Høring over forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter hjemviste sager, indførelse af pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og indførelse af pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen)

Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område i høring.

Børne- og Socialministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er ministeriet i hænde senest fredag den 19. januar 2018 kl. 12.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til lzhj@sm.dk med kopi til jurint@sm.dk. Ministeriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke fremsendes både pr. brevpost og pr. e-mail.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Elsebeth Jarl Brunés på telefon 41 85 10 31 eller undertegnede på tlf. 41 85 14 12.

Til orientering fremsendes tillige en fortegnelse over de myndigheder og organisationer m.v., der høres over udkastet.

Lovforslag
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
19-01-2018
19-03-2018
01-07-2018
2017/2018
Elsebeth Jarl Brunés og Liza Lund Højgaard Jensen
jurint@sm.dk
15-12-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 137,398 kB
Høringsliste 140,673 kB
Udkast til lovforslag 384,465 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 248,611 kB
Høringssvar
Høringssvar 371,743 kB