Høring

Høring

Høring af ændringsforslag vedr. ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild (Udvidelse af vindmølletestcentrene ved Høvsøre og Østerild) med tilhørende miljøkonsekvensrapporter.

Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
05-02-2018
05-04-2018
2017/2018
Janne Christensen
janchr@erst.dk
11-12-2017