Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Høring over udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger
Hermed fremsendes Sundheds- og Ældreministeriets udkast til ny bekendtgørelse om speciallæger og Sundhedsstyrelsens udkast til ny bekendtgørelse om
uddannelse af speciallæger.
Bekendtgørelserne skal erstatte bekendtgørelse nr. 1248 af 24/10-2007 om speciallæger og bekendtgørelse nr. 1257 af 25/10-2007 om uddannelse af speciallæger.
Baggrunden for de nye bekendtgørelser er først og fremmest at få sammenskrevet de mange ændringer, der de seneste år er foretaget i de nugældende bekendtgørelser og samtidig at få saneret ud i nogle af de bestemmelser, som står i begge bekendtgørelser.

Endvidere oprettes der med de to nye bekendtgørelser et nyt lægeligt speciale i Akut medicin. Endelig foreslås det, at overgangsbestemmelserne vedr. 1996 ordningen tages ud af bekendtgørelserne.

Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft primo 2018.
Bekendtgørelser
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
05-01-2018
05-03-2018
2017/2018
Steen Hartvig Hansen
shh@sst.dk
29-11-2017