Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m

Bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m
Regler om at registrering af uddelinger og vederlag, der hidrører fra forrentning af indskudskapital skal registreres på en særskilt konto, og som blev fastsat i varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 3, samt udvidelsen af anvendelsesområdet til også at gælde varmeproduktionsanlæg konsekvensrettes i bekendtgørelsen.

Der justeres desuden i proceduren vedrørende indsendelse af dokumentation til Energitilsynet i tilfælde, hvor en kommune lader midler, herunder forrentningsmidler, tilfalde varmeforbrugerne. Det bestemmes således, at kommunen i forbindelse med den årlige indberetning eller erklæring, der i medfør af § 3 skal indsendes til Energitilsynet, samtidig skal indsende dokumentation for, at midlerne er tilfaldet varmeforbrugerne. Der ændres dermed på, at dokumentationen på begæring skulle indsendes til Energitilsynet. Ændringen er foretaget af administrative årsager, og ændrer ikke ved dokumentationskravet. Som følge heraf er den tidligere stk. 3 i § 6 vurderet overflødigt, og bortfalder i bekendtgørelsen.

Der er endelig foretaget en række konsekvensændringer samt ændringer af redaktionel karakter.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
18-12-2017
18-01-2018
01-01-2018
2017/2018
29-11-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 120,584 kB
udkast til ny Indberetningsbekendtgørelse 233,900 kB