Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Bekendtgørelse om ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Forslag L 93 af 15. november 2017 til lov om ændring af lov om varmeforsyning har til formål at standardisere varmeforsyningsvirksomheders regnskabsføring og dataindberetning til brug for indtægtsrammeregulering og benchmarking. Efter forslaget skal Energitilsynet bemyndiges til at fastsætte regler herom. 

Ensretning af regnskabsår sker som første led i en standardisering af regnskabsføring og dataindberetning for varmeforsyningsvirksomheder til brug for den nye økonomiske regulering. 

De nye anmeldelsesregler for indberetning af varmeregnskabet til brug for indtægtsrammeregulering (reguleringsregnskabet) gælder for virksomheder omfattet af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, der sælger mindst 50 TJ opvarmet vand eller damp pr. år. Disse virksomheder skal fra 1. januar 2019 anvende et regnskabsår, der svarer til kalenderår, og anmelde reguleringsregnskab ledsaget af revisorerklæring senest den førstkommende 1. april. 

De nye regler bliver fastsat i en ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse nr. 816 af 21. juni 2017 om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft (anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet). 

Virksomheder med et mindre varmesalg, industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme, og biogasanlæg forbliver omfattet af de gældende anmeldelsesregler.
Bekendtgørelser
Forsyningstilsynet
Energi- og vandforsyning
22-12-2017
22-02-2018
01-02-2018
2017/2018
Renée van Naerssen
rvn@energitilsynet.dk
23-11-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 256,896 kB
Høringsliste 214,009 kB
Udkast bekendtgørelse 265,917 kB
Tilsynsnotat 516,188 kB
Retsgrundlag 254,295 kB