Høring

Høring

Elektronikaffaldsbekendtgørelsen (weee-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Formålet med bekendtgørelsesændringen er implementering af de resterende dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), samt en præcisering af en række elementer i den generelle implementering af ovennævnte direktiv.

Høringssvar og hørinsnotat er uploaded den 19/02/18.


Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
12-01-2018
12-03-2018
01-04-2018
2017/2018
Anne Harborg Larsen
ahl@mst.dk
22-11-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 59,779 kB
Bilag til høringsbrev - datoer 71,704 kB
Udkast til bekendtgørelsestekst 823,555 kB
Høringsliste 132,449 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 328,869 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,812 MB