Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til bekendtgørelse nr. 439 af 19. maj 2016 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.
Med udkast til bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål revideres miljøkvalitetskrav (grænseværdier) for metallerne arsen, bly og cadmium i vandmiljøet. Miljøstyrelsen har revurderet kravene for de tre metaller på baggrund af ny og mere detaljeret viden om, hvor giftige de er over for vandlevende organismer. Den ny viden gør det muligt at fastsætte kravene mere præcist i forhold til det ønskede beskyttelsesniveau og det generelle mål om god tilstand i vandområderne.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
19-12-2017
19-02-2018
Høringsfrist er 19. december 2017 kl. 12:00.
2017/2018
Steen Pedersen
spe@mst.dk
22-11-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 324,014 kB
Høringsbrev 61,046 kB
Høringsliste 72,714 kB
Datablad Arsen 491,654 kB
Datablad Bly sediment 795,407 kB
Datablad Cadmium og cadmiumforbindelser sediment 317,347 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 129,792 kB