Høring

Høring

Brændeovnsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW

Brændeovnsbekendtgørelsen er ændret på en række områder, bl.a. i forhold til regulering af luftemissioner fra halmfyr, der installeres i landzone, anvendelse af petrokoks, samt præcisering af anvendelsesområdet. Se nærmere beskrivelse i vedhæftede høringsbrev.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
14-12-2017
14-02-2018
26-01-2018
Forventet ikrafttrædelsesdato.
2017/2018
Hanne Lylov Nielsen
halni@mst.dk
21-11-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til brændeovnsbekendtgørelse 564,072 kB
Høringsparter 329,115 kB
Høringsbrev brændeovnsbekendtgørelsen 169,438 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 226,531 kB
Høringssvar
Samlede høringssvar 772,449 kB