Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi (Bemyndigelse til afholdelse af teknologineutrale udbud samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden m.v.)

Lov om fremme af vedvarende energi
Det foreslås med lovforslaget, at der gives en bemyndigelse til energi-, forsynings- og klimaministeren til at afholde teknologineutrale udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg, landvindmøller og åben-dør-havvindmøller i 2018 og 2019. 

Det foreslås endvidere at værditabsordningen og køberetsordningen udvides til også at omfatte solcelleanlæg, der deltager i de teknologineutrale udbud. Garantifonden foreslås udvidet til at omfatte alle solcellelav, der lever op til kriterierne for at få ydet garanti igennem garantifonden. 

Det foreslås ydermere at indføre en overgangsordning for påbegyndte landvindmølleprojekter, der er kommet i klemme i overgangen fra ét støtteregime til et andet. 

Herudover foreslås det med lovforslaget at indføre en særordning for forsøgsmøller med et budget på 150 mio. kr. 

Endelig indeholder lovforslaget bemyndigelse til at fastsætte regler om solcelleanlægs nettilslutning til det kollektive elnet på bekendtgørelsesniveau, så der kan skabes lige vilkår for de tre teknologier, som kan deltage i de teknologineutrale udbud.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
15-12-2017
15-02-2018
01-07-2018
2017/2018
Katrine Pilmark Elkjær
kfe@ens.dk
17-11-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Ekstern høringsliste 209,857 kB
Høringsbrev 211,972 kB
Lovforslag 1,425 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 177 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,989 MB