Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi (Bemyndigelse til afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg)

Lov om fremme af vedvarende energi
Det forslås med lovforslaget, at bemyndige energi-, forsynings- og klimaministeren til at afholde et udbud
af pristillæg for elektricitet produceret på nye solcelleanlæg med en installeret effekt på under 1 MW.

Udbuddet forventes afholdt i 2018.
Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
15-12-2017
15-02-2018
2017/2018
Tina Knudsen-Leerbeck
tkl@ens.dk
17-11-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Ekstern høringsliste 209,857 kB
Høringsbrev 112,085 kB
Lovforslag 308,357 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 216,235 kB
Høringssvar
Eksterne høringssvar 1,384 MB