Høring

Høring

Europa-Kommissionens forslag til en revision af direktivet om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (EU/2009/33/EU)

Europa-Kommissionens forslag til en revision af direktivet om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (EU/2009/33/EU)

Europa-Kommissionen har den 8. november 2017 fremsat en række forslag, som den anden del af pakken om initiativer inden for vejtransport. Europa-Kommissionen har herunder fremsat forslag til en revision af direktivet om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport.

 

Forslaget og Kommissionens konsekvensanalyse kan findes her: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_en

 

De enkelte relevante dokumenter er:

Miljø- og Fødevareministeriet udarbejder på baggrund af Kommissionens forslag et grund- og nærhedsnotat.


gøres opmærksom på, at indkomne høringssvar vil blive indarbejdet i regeringens grund- og nærhedsnotat, som vil være at finde på Folketingets hjemmeside efter oversendelse.Der


 

EU-Dokumenter
Miljøstyrelsen
Miljø
27-11-2017
27-01-2018
2017/2018
Anders Fink, fuldmægtig, Miljøteknologi
anfi@mst.dk
14-11-2017

Dokumenter

Der er ingen dokumenter for høringen