Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Ændringerne i bekendtgørelsesudkastet består af rettelser og præciseringer, der bl.a. skal sikre, at prøvekravene ved de enkelte prøver i højere grad er i overensstemmelse med kompetencemålene i Fælles Mål. Bekendtgørelsen er desuden udarbejdet som opfølgning på aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016 og den efterfølgende udmøntning i lovgivningen, der indeholder skærpede adgangsforudsætninger. Herudover indeholder bekendtgørelsen ændringer, der realiserer nogle af de initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver, som folkeskoleforligskredsen blev enige om i november 2014.

Bekendtgørelser
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Uddannelse og undervisning
01-12-2017
01-02-2018
01-01-2018
2017/2018
Dorte Møller Jensen
dojen2@stukuvm.dk
09-11-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 172,700 kB
Høringsliste 173,452 kB
Udkast til ny prøvebekendtgørelse 1,478 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 182,489 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,884 MB