Høring

Høring

Ændring af bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber
Bekendtgørelsens § 11, stk. 9, foreslås ændret, således at der gives mulighed for at opnå tillæg for tilbagebetalingskrav vedrørende perioden 2007 til og med 2016. Bestemmelsen vil som hidtil indeholde krav om, at tilbagebetaling kun kan udløse tillæg, hvis vandselskabet over for Forsyningssekretariatet kan godtgøre, at vandselskabet må anses for retligt forpligtet til at tilbagebetale en del af det vejbidrag, som kommunen har betalt. Der foreslås tilføjet en bestemmelse om, at vandselskabet også kan opnå tillæg for allerede tilbagebetalte vejbidrag, hvis betingelserne herfor er opfyldt. 
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
20-11-2017
20-01-2018
01-01-2018
2017/2018
Marianne Mathiesen
mma@ens.dk
06-11-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høring om ændring af ØR-bkg 94,031 kB
Høringsliste 263,497 kB
Udkast til ændring af bekendtgørelse 248,724 kB