Høring

Høring

Spildevandsvejledningen - vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Spildevandsvejledningen - vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Vejledningen beskriver med udgangspunkt i den nye spildevandsbekendtgørelse og kapitel 3 og 4 i miljøbeskyttelsesloven den samlede regulering og den gældende praksis på spildevandsområdet, og vejledningen er således tænkt som en grundlæggende fremstilling af adminstrationsgrundlaget på området. 

Vejledningen henvender sig først og fremmest til kommunerne, men også andre interessenter, organisationer, rådgivere, borgere mv. vil kunne interesse for dens indhold. 

Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
04-12-2017
04-02-2018
01-01-2018
2017/2018
Jacob Christian Bertram
jacbe@mst.dk
03-11-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 131,127 kB
Udkast til vejledning til spildevandsbekendtgørelsen 3,025 MB
Høringsliste 184,929 kB