Høring

Høring

Udkast til ændring af lov om valg til menighedsråd

Udkast til forslag til lov om ændring lov om valg til menighedsråd

Lovforslaget følger Udvalget om menighedsrådsvalg og fremtidig valgforms anbefalinger på følgende punkter:

1. Der skal afholdes et offentligt orienteringsmøde den 2. tirsdag i maj i valgåret. Orienteringsmødet afholdes sammen med det lovpligtige menighedsmøde, jf. lov om menighedsråd § 41, stk. 3. I flersognspastorater, hvor sognene ikke har fælles menighedsråd, kan orienteringsmødet afholdes en anden dag i samme uge.

2. Medlemmerne til menighedsrådet vælges på en valgforsamling, der afholdes den 3. tirsdag i september. Hvis flere sogne har fælles menighedsråd, kan valgbestyrelsen beslutte, at valgforsamlingen afholdes fælles for disse sogne. Opstilling af kandidater, stedfortrædere og afstemning skal ske særskilt for det enkelte sogn. 

3. Det er muligt at udløse et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest 4 uger efter valgforsamlingen. Afstemningsvalg afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen.

4. Biskoppen kan efter begrundet ansøgningen fra menighedsrådet nedsætte funktionsperioden til 2 år

Med lovforslaget ændres der ikke på valgår for ordinære menighedsrådsvalg Næste ordinære valg til menighedsråd bliver derfor afholdt i 2020.

Lovforslag
Kirkeministeriet
Kirke
28-11-2017
28-01-2018
01-07-2018
2017/2018
Katrine Gunnersø Søndergaard
kags@km.dk
01-11-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 996,182 kB
Høringsbrev 408,330 kB
Høringsliste 248,766 kB