Høring

Høring

Høring over udkast til vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder

Høring over udkast til vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder

Børne- og Socialministeriet fremsender hermed udkast til vejledning om støtte til hjæl-pemidler og forbrugsgoder til høring.

Den gældende vejledningstekst om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder indgår som afsnit I i vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (vejledning nr. 7 af 15. februar 2011 med senere ændringer). I nærværende vejledningsudkast er denne vejledningstekst udskilt til en selvstændig vejledning og opdateret som følge af lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der sammen med diverse bekendtgørelsesændringer udmønter aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser.

De indholdsmæssige ændringer i vejledningsudkastet, som har virkning fra den 1. januar 2018, omhandler støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse (punkterne 10-13), forenklet sagsbehandlingsprocedure i enkle og entydige sager (punkterne 27-29) Obligatorisk brug af tro- og love-erklæringer ved udskiftning af hjælpemidler (punkt 33) og mulighed for brug af tro- og love-erklæringer ved reparation af hjælpemidler (punkt 35). Herudover er der hen gennem vejledningsudkastet foretaget sproglige og lovtekniske opdateringer af den hidtidige vejledning på området.

Børne- og Socialministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger senest onsdag den 29. november 2017 til tha@sm.dk og til sm@sm.dk

Vejledning
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
29-11-2017
29-01-2018
01-01-2018
2017/2018
31-10-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 23,630 kB
Høringsliste 13,992 kB
Udkast til vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder 466,613 kB
Høringssvar
Høringssvar 934,581 kB