Høring

Høring

Høring over udkast til vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område

Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område

Høring over udkast til vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område  

Vedhæftede udkast til vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område sendes hermed i høring.

Vejledningen skal erstatte den aktuelle vejledning nr. 9564 af 9. juni 2017 og anvendes fra 1. januar 2018.

I udkastet er indarbejdet de ændringer af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), der er vedtaget og træder i kraft senest den 1. januar 2018, og som ikke er beskrevet i vejledningen af 9. juni 2017.

Det drejer sig navnlig om ændringer i retssikkerhedsloven gennemført ved lov nr. 660 af 8. juni 2017 og om ændringer i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område som følge heraf. Der henvises til punkterne 258 og 259 om genvurderingsfrister i klagesager, der er omfattet af varslingsreglerne i § 3 a i lov om social service, og punkt 298 om iværksættelsen af afgørelser efter disse regler. Herudover henvises til punkt 230 om klageadgang for afgørelser truffet af ledere af boformer efter § 109 og 110 i lov om social service. Endelig henvises til vejledningens kapitel 10 om indberetninger af statistiske oplysninger m.v.

Vejledningen indeholder herudover enkelte ændringer i konsekvens af andre lovændringer, nye principielle afgørelser fra Ankestyrelsen samt redaktionelle ændringer.

Indholdsmæssige ændringer i forhold til vejledning nr. 9564 af 9. juni 2017 er markeret i det vedhæftede udkast.

Børne- og Socialministeriet skal anmode om, at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet senest fredag den 28. november 2017.

Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til jurint@sm.dk med kopi til ejb@sm.dk . Ministeriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke fremsendes både pr. brevpost og pr. e-mail.

Vejledning
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
28-11-2017
28-01-2018
2017/2018
Elsebeth Jarl Brunés
ejb@sm.dk
30-10-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 21,579 kB
Høringsliste 45,192 kB
Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område 1,899 MB
Høringssvar
Høringssvar 474,457 kB