Høring

Høring

Ændring af bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber

Bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber

Miljøstyrelsen har på baggrund af den frivillige indberetning i år anmodet Energistyrelsen om at foretage følgende ændringer i bekendtgørelsen:

• Indberetningsfristen i § 10, stk. 2, ændres fra den 1. juni til den 1. juli.
• Offentliggørelsesdatoen i § 8, stk. 1, ændres fra den 1. september til den 1. oktober.

Miljøstyrelsen ønsker ændringerne, fordi den nuværende tidsplan har presset vandselskaberne unødigt i forhold til at levere kvalitetssikrede data, og med henblik på, at indberetning af data til performancebenchmarkingen kan koordineres med selskabernes frivillige indberetning af data til DANVAs benchmarking.

Ændringerne vil således medføre en mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse i vandselskaberne, og samtidig ikke have indflydelse på benchmarkingens anvendelighed i dialogen mellem kommuner og selskaber.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
15-11-2017
15-01-2018
01-01-2018
2017/2018
Marianne Mathiesen
mma@ens.dk
26-10-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 36,156 kB
Høringsbrev 117,012 kB
Høringsliste 259,032 kB