Høring

Høring

Udkast til 5 bekendtgørelser om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Udkast til 5 bekendtgørelser udstedt i medfør af lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
Som led i implementeringen af lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile udsender Sundheds- og Ældreministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed følgende udkast til bekendtgørelser i høring:

 Bekendtgørelse om pligt til indberetning og videregivelse af indberettede beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk
    behandling af varigt inhabile.
 Bekendtgørelse om tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.
 Bekendtgørelse om erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile.
 Bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet.
 Bekendtgørelse om politiets opgaver i forbindelse med tvangsindlæggelse af varigt inhabile
Bekendtgørelser
Sundhed
22-11-2017
01-12-2017
01-01-2017
2017/2018
Mie Hindborg Johansen
mjo@sst.dk
24-10-2017