Høring

Høring

Høring over udkast til ændrede bekendtgørelser om flyvning med droner

Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område (bydronebekendtgørelsen) og bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område (landdronebekendtgørelsen)
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til
  • Ændret bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område (bydronebekendtgørelsen)

  • Ændret bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område (landdronebekendtgørelsen)

  Nævnte bekendtgørelser indebærer nogle ændringer i forhold til gældende dronebekendtgørelser. Læs mere om ændringerne i høringsbrevet. 

 • Bekendtgørelser
  Trafik og transport
  08-11-2017
  08-01-2018
  01-01-2018
  De vigtigste ændringer til bekendtgørelserne fremgår med synlige rettelsesmarkeringer. Er en tekst overstreget betyder dette, at teksten er slettet. Er en tekst derimod understreget eller markeret med rød farve betyder dette, at der er indsat et nyt forslag til tekst.
  2016/2017
  11-10-2017

  Dokumenter

  Download alle filer som zip
  Titel Filstørrelse
  Høringsdokument
  Høringsbrev 128,396 kB
  Udkast til ændret landdronebekendtgørelse 284,844 kB
  Udkast til ændret bydronebekendtgørelse 447,944 kB
  Endelig bydronebekendtgørelse 266,042 kB
  Endelig landdronebekendtgørelse 227,952 kB
  Høringsnotat
  Høringsnotat 362,060 kB
  Høringssvar
  Høringssvar 3,005 MB