Høring

Høring

Bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Efter lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling), sender Sundheds- og Ældreministeriet bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling i høring.
Bekendtgørelser
Sundhed
08-11-2017
08-01-2018
01-01-2018
2017/2018
11-10-2017

Dokumenter