Høring

Høring

Høring af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Formålet med handlingsplanen er, at vende kurven for rotteanmeldelser i Danmark gennem en styrket forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 

Handlingsplanen indeholder 17 initiativer. 

Andet materiale
Miljøstyrelsen
Miljø
06-11-2017
06-01-2018
01-01-2018
Ikrafttrædelsesdatoen er sat til den dato, hvor revision af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter forventes at træde i kraft
2017/2018
Kirsten Søndergaard
kis@mst.dk
11-10-2017

Dokumenter