Høring

Høring

Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

 De væsentligste ændringer er som følger:

  1. I § 21 en modulopbygget efteruddannelse.
  2. Førstehjælpsuddannelsen i den obligatoriske modul ændres af tidsmæssige årsager fra 5½ timer til 4 timer.
  3. § 30, stk. 4, en bestemmelse om, at buschauffører, der udfører rutekørsel, fra den 1. marts 2018 under kørslen skal medbringe dokumentation for at have gennemført en handicapbevidstgørende uddannelse.
  4. I § 32, stk. 1, gyldigheden af det midlertidige chaufføruddannelsesbevis fra 14 dage til en måned.
  5. Da nogle uddannelsessteder allerede har planlagt undervisningen i 1. halvår 2018, gives der i § 57, stk. 3, mulighed for at udbyde efteruddannelse i den nugældende form indtil udgangen af juni 2018.


Bekendtgørelser
Trafik og transport
31-10-2017
31-12-2017
01-01-2018
2017/2018
Lis Caspersen
lc@tbst.dk
10-10-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 366,368 kB
Høringsbrev 90,380 kB
Høringsliste 81,429 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 134,542 kB