Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Høring over udkast til udvindingsaffaldsbekendtgørelsen og listepunkt K216 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen skal alene anmode om høringssvar til ændringerne i bekendtgørelserne.

Høringssvarene er uploaded 14/12/17. Der er ikke udarbejdet høringssvarnotat, da svarene ikke gav anledning til bemærkninger.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
23-10-2017
23-12-2017
19-12-2017
Ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen er afhængig af vedtagelse af ændring af miljøbeskyttelsesloven, der er planlagt til at træde i kraft 19/12/17.
2017/2018
Benita Thostrup
benth@mst.dk
05-10-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 190,542 kB
Udkast til udvindingsaffaldsbekendtgørelsen 757,509 kB
Udkast til godkendelsesbekendtgørelsen 204,363 kB
Høringsliste 157,708 kB
Høringssvar
Høringssvar 125,926 kB