Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi
Det forslås med lovforslaget at ophæve solcellepuljen for 2017. Baggrunden for beslutningen er, at det vurderes, at midlerne fra solcellepuljen kan anvendes mere omkostningseffektivt i et teknologispecifikt udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg under 1 MW.

Lovændringen medfører, at der ikke kan gives tilsagn om støtte efter § 47, stk. 7, i 2017. De anlæg, der er omfattet af § 47, stk. 7, er visse solcelleanlæg tilsluttet i egen forbrugsinstallation, hvor den samlede installerede effekt udgør 6 kW eller derunder, fælles solcelleanlæg etableret på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af solceller samt fælles solcelleanlæg opstillet på jorden, der ikke er tilsluttet i egen forbrugsinstallation.

Lovforslaget indgår i et andet forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, der har været i høring i perioden den 30. juni til den 14. august 2017 og i perioden den 29. september til den 2. oktober 2017.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2018, dog forventes det, at bestemmelserne vedrørende ophævelse af solcellepuljen for 2017 allerede træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
10-10-2017
10-12-2017
2017/2018
Katrine Elkjær
kfe@ens.dk
04-10-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 118,190 kB
Lovforslag 179,889 kB
Høringsbrev 209,627 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 549 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,548 MB