Høring

Høring

Bekendtgørelse om råstofindvinding på land

Bekendtgørelse om indvinding af råstoffer fra landjorden

Bekendtgørelsen indeholder en revision og sammenskrivning af den nuværende ansøgningsbekendtgørelse og det nuværende administrationscirkulære. Bekendtgørelsen vedrører råstoffer, der er omfattet af råstofloven, og dermed ikke de råstoffer, der er omfattet af undergrundsloven.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Erhverv
01-11-2017
01-01-2018
01-01-2018
2017/2018
04-10-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om råstofindvinding på land 254,431 kB
Høringsbrev 125,110 kB
Høringsliste 97,521 kB