Høring

Høring

Anbefalinger for den palliative indsats

Anbefalinger for den palliative indsats
Anbefalingerne er en revision af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2011. De overordnede formål med anbefalingerne er, at skabe lighed i adgangen til de palliative behandlingstilbud overalt i landet uanset diagnose, samt at løfte kvaliteten i indsatsen, særligt i forhold til den basale palliative indsats. Formålet er desuden at understøtte det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde og dermed sammenhængen i patientforløbet.
Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
23-10-2017
23-12-2017
07-12-2017
2017/2018
Anne Tving Jensen
antj@sst.dk
07-12-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste Palliative indsats 240,562 kB
Høringsbrev Palliative indsats 188,068 kB
Høringsudkast Palliative indsats 1,245 MB
Anbefalinger for den palliative indsats 1020,651 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 349,151 kB
Høringssvar
Høringssvar 12,934 MB