Høring

Høring

Justering af Natura 2000-områdernes grænser

Officiel høring af forslag til justerede Natura 2000-områdegrænser

Miljøstyrelsen undersøger mulighederne for at justere Natura 2000-områdernes grænser. Der fokuseres på at fjerne arealer uden betydning for Natura 2000-områderne og evt. tilføje arealer med mere værdifuld natur.

Forslag til de justerede Natura 2000-områdegrænser er i officiel høring i perioden 28. september 2017 til 3. januar 2018. Alle kan komme med deres bemærkninger i denne periode.  

På Miljøstyrelsens egen høringsportal og i MiljøGIS kan du se kort med forslag til de justerede Natura 2000-områdegrænser samt de gældende Natura 2000-grænser.

Se nærmere på Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/ og i vedlagte høringsbrev.

Andet materiale
Miljøstyrelsen
Natur og klima
03-01-2018
03-03-2018
2016/2017
29-09-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 61,021 kB