Høring

Høring

Forslag til lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser

Forslag til lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser

Lovforslaget følger op på regeringsgrundlaget, hvor det fremgår, at staten vil påbegynde salg af statslige ejede arealer, hvorpå der drives campingpladser.

De statslige arealer med bortforpagtede campingpladser ligger alle i større sammenhængende naturområder, hvorfor udstykning er nødvendigt for at kunne sælge arealerne som selvstændige matrikler. Arealerne er samtidig omfattet af naturbeskyttelseslovens §§ 8 og 15 samt skovlovens § 12, som indeholder et forbud mod udstykning.

Med lovforslaget foreslås det at ophæve forbuddet mod udstykning på i alt 17 statslige arealer, der anvendes til campingpladser.

Lovforslag
Naturstyrelsen
Myndighedens bygninger og arealer
20-10-2017
20-12-2017
01-01-2018
2016/2017
Helle Andersen
hande@nst.dk
29-09-2017