Høring

Høring

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Regeringen har den 18. maj 2017 indgået Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.

 Aftale om et nyt dagpengesystem bygger på anbefalinger fra arbejdsgruppen for selvstændige i dagpengesystemet, og videreføre de bærende principper i det nye dagpengesystem for lønmodtagere, så dagpengesystemet for lønmodtagere og selvstændige harmoniseres.

 Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række justeringer af dagpengesystemet, så det bliver mere moderne og fleksibelt, og kan håndtere nye, skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer. Samtidig er der brug for et mere enkelt og klart regelsæt, som giver større vished og forudsigelighed om rettigheder for de selvstændige og atypiske beskæftigede.

 Dagpengesystemet skal i højere grad baseres på objektive, registerbaserede og kontrollerbare oplysninger. Yderligere er der et behov for at harmonisere reglerne for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Samtidig skal dagpengesystemet understøtte og tilskynde til, at borgerne vender tilbage i beskæftigelse uanset hvilken beskæftigelsesform, der er tale om.

 Lovforslagets hovedpunkter er følgende:

  • Fokus på aktiviteten fremfor personens status som enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

  • Dagpenge optjenes ved en summering af al A- og B-indkomst og overskud i selvstændig virksomhed.

  • Dagpengesatsen beregnes ved en summering af al A- og B-indkomst og overskud i selvstændig virksomhed.

  • Definitioner på hoved- og bibeskæftigelse bliver på objektive kriterier fremfor et skøn.

  • Det bliver nemmere at ophøre med selvstændig virksomhed ved:

    • Afmelding på virk.dk og fremvisning af et ophørsbevis.

    • Tro og love-erklæring om ophør hvis det ikke er muligt at fremvise et ophørsbevis.

  • Konsekvensændringer af efterlønsordningen som følge af ovenstående.

 Aftalen vil indgå i det samlede forlig på dagpengeområdet mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som også omfatte Aftale om et tryggere dagpengesystem og Aftale om supplerende dagpenge og overskydende timer.

Ændringerne foreslås at træde i kraft den 1. juli 2018 dog således, at de foreslåede regler om, at B-indkomst, der er lønmodtagerbeskæftigelse, og som ikke er indberettet til eIndkomst, allerede den 1.januar 2018 kan indgå i indtægtsgrundlaget til optjening af ret til dagpenge og satsberegningLovforslag
Arbejdsmarked
16-10-2017
16-12-2017
01-01-2018
2017/2018
18-09-2017

Dokumenter