Høring

Høring

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Regeringen har den 20. juni 2017 indgået Aftale om flere år på arbejdsmarkedet, med Dansk Folkeparti, og det er herunder aftalt, at der i 2018 skal være mulighed for at få indbetalte efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit. Udkastet til lovforslag udmønter denne del af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet.

Efter udkastet til lovforslag kan personer, der har indbetalt efterlønsbidrag, som ikke tidligere er tilbagebetalt, i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018 anmode om at få bidragene udbetalt kontant.

Efter udkastet til lovforslag udbetales efterlønsbidrag, der er indbetalt for perioder til og med den 22. juni 2017, skattefrit, og efterlønsbidrag, der er indbetalt for perioder efter den 22. juni 2017 udbetales med fradrag for en afgift på 30 pct.

Personer, der får udbetalt efterlønsbidrag kontant og skattefrit, skal som betingelse for udbetalingen endeligt melde sig ud af efterlønsordningen.

Det fremgår ikke af aftalen, at personer i fleksydelsesordningen kan få udbetalt fleksydelsesbidrag på samme vilkår som i efterlønsordningen. Ved udmøntningen af aftalen er aftaleparterne blevet enige om, at muligheden for kontant og skattefri udbetaling også omfatter fleksydelsesbidrag.

Lovforslag
Arbejdsmarked
11-10-2017
11-12-2017
01-01-2018
2017/2018
13-09-2017