Høring

Høring

Forslag til lov om sikkerhed ved gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven)

Lovforslaget har til formål at modernisere og forenkle den gældende lov om gasinstallationer og gasmateriel med henblik på at gøre det nemmere at drive virksomhed i Danmark. Med lovforslaget skabes en ny overordnet ramme for gassikkerhed ved gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel, som efterfølgende vil blive udmøntet i et nyt teknisk regelsæt i bekendtgørelser, der erstatter det gældende gasreglement. Lovforslaget indeholder desuden bestemmelser, der gør det muligt at tilpasse området til en ny gasapparatforordning, som finder endelig anvendelse den 21. april 2018.

Lovforslag
Erhverv
06-10-2017
06-12-2017
21-04-2018
2016/2017
Anders Holt
anho@sik.dk
08-09-2017

Dokumenter