Høring

Høring

Naturbeskyttelsesloven

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en administrativ forenkling af § 17 om skovbyggelinjen, der indebærer, at planlovens landzoneregler og naturbeskyttelseslovens § 17 om skovbyggelinjen tilpasses hinanden i landzone for så vidt angår udvidelse af visse helårsboliger og opførelse af tilbygninger til virksomheder, der er indrettet i overflødiggjorte landbrugsbygninger.

Lovforslaget indeholder bestemmelser om ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet i overflødiggjorte bygninger inden for skovbyggelinjen i landzone.

Lovforslag
Miljøstyrelsen
Miljø
06-10-2017
06-12-2017
01-01-2018
2017/2018
08-09-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse 593,803 kB
Høringsbrev 82,536 kB
Høringsliste 116,799 kB
Høringsnotat
Høringsnotat NBL 177,717 kB
Høringssvar
Høringssvar NBL 465,241 kB