Høring

Høring

Høring over forslag til ændringer vedrørende distributionstilskud til visse periodeiske blade og tidsskrifter også kaldet Bladpuljen

Høring over ændring af bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter (Bladpuljen)
Det foreslås, at bestemmelsen i § 1, stk. 2, nr. 2, ændres, således at det fremgår, at der ikke kan ydes tilskud til distribution af publikationer, der udgives med et kommercielt formål. Ved kommercielt formål forstås, at det primære formål med udgivelsen af publikationen er at opnå en økonomisk fortjeneste.

Dette indebærer, at det er muligt for et professionelt forlag eller udgiver at modtage støtte til en given publikation, såfremt udgivelsen af publikationen ikke har et kommercielt formål.

Derudover indeholder udkastet alene ændringer af redaktionel karakter.
Bekendtgørelser
Kultur
29-09-2017
29-11-2017
15-11-2017
2016/2017
07-09-2017